Jan Latten

Spreker

Demograaf aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Jan Latten is bekend als demograaf van de Universiteit van Amsterdam en als anchor van het CBS. Zijn intensieve betrokkenheid bij onderzoek naar maatschappelijke trends in de bevolking maakt hem tot veelgevraagd expert in de media. In zijn presentaties weet hij met ingetogen humor zijn toehoorders een heldere visie op maatschappelijke trends te geven. Onverbloemd laat hij zien welke rol ze daarbij zelf spelen. De Volkskrant bestempelde hem onlangs nog als bekendste demograaf van het land.

Zijn oratie Zwanger van Segregatie vormde in 2005 voorpaginanieuws. In Liefde á la Carte, uit 2007, duidde hij de demografische gebeurtenissen voor het grote publiek. Met het rapport De Nieuwe Groei heet Krimp bracht hij in 2009 de regionale bevolkingskrimp onder de aandacht van toenmalig minister Van der Laan. Tegenwoordig richt hij zich meer op essays en columns in NRC Handelblad, de Volkskrant en Cobouw. Hij legt verband tussen onze veranderende levensloop en de toekomst.

In zijn presentaties focust Jan Latten zich op de veranderende tijdgeest: flexibilisering, zoektocht naar de ideale partner, opkomst van superkoppels, vergrijzing en de veranderende woonbehoefte. Trends als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten worden daarmee ontrafeld.

spreker logo