Peter Boelhouwer

Spreker

Hoogleraar volkshuisvestingssystemen, TU Delft

Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Ook is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment. Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.

Boelhouwer heeft in het verleden veel onderzoek gedaan naar de vraag naar en het aanbod van koopwoningen. Meer specifiek werden veel studies verricht naar de ontwikkeling van de koopprijzen en werd hiervoor een verklaringsmodel ontwikkeld.

spreker logo